Mbo-praktijkleren voor werkgevers

Naast de bekende mbo-BOL en BBL opleidingstrajecten bestaat er de zogenaamde derde leerweg (OVO).

Een opleiding via deze leerweg biedt extra mogelijkheden voor maatwerk. Het gehele opleiding kan ingekort worden, zodat de student een opleiding binnen 1 of 1,5 jaar af kan ronden. Daarnaast biedt deze leerweg de mogelijkheid om alleen (een deel van) de beroepspraktijk te volgen.

Dit in tegenstelling tot de leerwegen BBL en BOL, die meer vastgelegd zijn op het behalen van een diploma.

sbb erkend leerbedrijf
Praktijk-opleiden in de derde leerweg is uitermate geschikt voor kortdurende bij- en omscholing van al uw (nieuwe) medewerkers:
 • Met praktijkleren in het mbo kan de medewerker werken en leren combineren. de medewerker is dus productief terwijl hij/zij in opleiding is.
 • Het gaat om opleidingen van het mbo. Herkenbare diploma's, certificaten en praktijkverklaringen verstevigen de arbeidsmarktpositie van uw medewerkers.
 • Praktijkleren in het mbo biedt veel mogelijkheden voor maatwerk passend bij de behoefte aan scholing van u als werkgever.


Bij het werven van nieuwe medewerkers:

 • De mogelijkheid om mensen zonder de juiste diploma's/ ervaring te interesseren voor het werk en bedrijf, nieuwe medewerkers komen in beeld.
 • Door in het eigen bedrijf op te leiden sluit de opleiding goed aan bij de eigen praktijk.


Bij bij- en omscholing van huidige medewerkers:

 • Bij verouderde kennis en vaardigheden van medewerkers kunt u in het eigen bedrijf de juiste kennis en vaardigheden aanleren, gecombineerd met vakgerichte lessen door CTC Talent/MBO
 • praktijkleren in het mbo verlaagt de drempel om verder te leren en te ontwikkelen.
Aanmelden als leerbedrijf
Mbo-opleiding HR medewerker
Een afgesproken beroepsdeel van de opleiding. Bestaande uit beroepspraktijkvorming, lessen en een examen
meer info


mbo-opleiding Juridisch Administratief Medewerker

Mbo-verklaring/certificaat

Het volledige arbeidsmarktrelevante deel van de opleiding. Bestaande uit beroepspraktijkvorming, lessen en examens
meer info
Mbo opleiding Retail

De volledige opleiding met dezelfde inhoud als de BOL en BBL. Gericht op maatwerk voor de medewerker en het leerbedrijf

meer info
mbo-opleiding HRM medewerke
Praktijkleren in het mbo voor een praktijkverklaring is bedoeld voor werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het gaat om maatwerk, passend bij de mogelijkheden van de (nieuwe) werknemer in het bedrijf.


Uw (nieuwe) werknemer volgt een afgesproken beroepsdeel van de opleiding met, in ieder geval, beroepspraktijkvorming en wordt hierbij begeleid. De beroepspraktijkvorming kan aangevuld worden met lessen en examens.

Voor de geleerde werkprocessen ontvangt de student een praktijkverklaring. Dit is een onderdeel van een eventueel te behalen mbo-verklaring. Het succes betekent vaak een opstap naar verder leren die eerder niet haalbaar leek.

De meerwaarde:

 • Vergroot de kans om nieuwe medewerkers te vinden voor (eenvoudige) werkzaamheden in het bedrijf, uit andere bronnen dan wellicht voor u gebruikelijk is.
 • Biedt u de mogelijkheid om uitvoering te geven aan doelen maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Helpt bij het gestructureerd begeleiden en inwerken van nieuwe medewerkers
 • biedt mogelijkheden om voor nieuwe medewerkers mijlpalen te markeren zodat zij (weer) vertrouwen krijgen in (verder) leren.
 • Kan opstap zijn naar doorgroeien in het bedrijf en verder leren in het mbo.
Mbo Retail les
Zoekt u kortdurende mbo-scholing die de inzetbaarheid van uw nieuwe of huidige werknemers vergroot?


Naast volledige mbo-opleidingen bestaat er ook de mogelijkheid om mbo-certificaten te behalen. De werknemer volgt een arbeidsmarktrelevant deel van de opleiding. Uw medewerkers zijn daarna inzetbaar op een afgerond takenpakket.

De duur van de opleiding kan verschillen per mbo-certificaat en hangt af van de leer- en werkervaring van uw medewerker.

De opleiding bestaat uit beroepspraktijkvorming & lessen en wordt afgesloten met een examen. Behaalde mbo-certificaten worden, net zoals behaalde mbo-diploma's opgenomen in het diplomaregister van DUO

De meerwaarde:

 • Biedt kansen om nieuwe medewerkers aan te nemen die uit een andere sector komen, en direct in te zetten op specifieke taken, zonder dat (direct) opgeleid hoeft te worden voor alle werkzaamheden van het beroep.
 • Biedt kansen voor functiedifferentiatie.
 • Kan drempel verlagen voor zittende medewerkers om zich in korte tijd verder te ontwikkelen en verder te leren in het mbo.
 • Zorgt ervoor dat huidige medewerkers inzetbaar worden/blijven voor veranderde eisen aan het beroep.
Mbo 3 Opleiding verkoopspecialist
In de derde leerweg kan een medewerker een volledig, overheid erkend diploma met dezelfde inhoud als de BOL en BBL behalen.


Het voordeel van opleiden in de derde leerweg is de mogelijkheid tot maatwerk in het opleidingstraject. De medewerker doorloopt een eigen traject waarbij de onderdelen van de opleiding zoveel mogelijk in de praktijk worden gegeven. Daarnaast kan de opleiding uitstekend gecombineerd worden met een betaalde functie in het bedrijf.

Voor de volledige opleidingen met diploma gaat CTC Talent uit van een verkort programma van 1,5 tot 2 jaar. Dit is afhankelijk van het vakgebied, mbo-niveau en de al aanwezige kennis of eventuele vooropleiding.

De meerwaarde:

 • Biedt kansen om nieuwe medewerkers aan te nemen die uit een andere sector komen, en hen zelf, in samenwerking met CTC Talent/MBO, op te leiden voor het beroep terwijl hij of zij al aan het werk is.
 • Vergroot kansen om medewerkers te vinden die voorheen geen interesse hadden of in aanmerking kwamen voor een functie in het bedrijf.
Een opleiding in de derde leerweg wordt, net zoals BBL, niet bekostigd door het ministerie van OCW (DUO). De opleiding wordt betaald door de werkgever, de medewerker of door een derde partij.

Vanuit de overheid is de 'Subsidieregeling Praktijkleren derde leerweg' ingesteld om praktijkleren voor werkzoekenden en werkenden mogelijk te maken. Deze subsidieregeling dient als tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding van de (nieuwe) medewerker of stagiair.

Als de student een leerbaan krijgt aangeboden met behoud van uitkering, gebeurt dit altijd in overleg met de instantie die de uitkering verstrekt. De voorwaarden voor behoud van uitkering kunnen van organisatie tot organisatie verschillen.

Schrijf u in als Leerbedrijf!

Kunt u uw vacatures niet vervullen omdat er onvoldoende mensen zijn met de geschikte kennis en vaardigheden? CTC Talent biedt flexibele, verkorte opleidingstrajecten voor uw (nieuwe) medewerkers binnen het mbo-onderwijs

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben wij de mogelijkheid gecreëerd voor werkgevers om zich in te schrijven als leerbedrijf. Zo is het mogelijk om uw wensen en beroepspraktijk te matchen met de student en de opleiding.

Heeft u interesse in onze mbo-praktijkleertrajecten, maar wilt u eerst een vrijblijvend gesprek aanvragen voor meer informatie? Dat kan! Vul dan de optie 'Gesprek aanvragen' in.

Praktijkleren in het mbo

Verdeling werk / school

Maatwerk

Wie

Eigen medewerker, nieuwe medewerker of stagiair

Doel opleiding

Behalen mbo-diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring

01 Praktijkverklaringen
Werkprocessen

Beroepspraktijkvorming

02 Mbo-verklaring

Arbeidsmarktrelevant

Praktijkverklaringen

Beroepspraktijkvorming

03 Mbo-diploma

Praktijkverklaringen

Mbo-verklaring

Generieke mbo-vakken